۱۴۰۰-۰۸-۰۳

اسپرینکلر، استندپایپ و پمپ ها

Sprinklers, Standpipes, And Pumps

 

سیستم های محافظت در برابر آتش (حافظت حریق) مبتنی بر آب، عمدتا به دو منظور طراحی شده اند: محافظت از ساختمان و ایمنی جان انسان ها. برای تضمین پایداری این اهداف در چرخه عمر ساختمان، یک برنامه بازرسی، تست و نگهداری و تعمیرات (ITM) حیاتی است. علاوه بر اجرای برنامه ITM برای تضمین نیازمندی های قانون آتش نشانی، داشتن یک برنامه ITM برای مدیران ساختمان بسیار با ارزش است زیرا اهالی ساختمان را ایمن نگه داشته، مسئولیت را کاهش می دهد و اجازه پیش بینی سرمایه دقیقی از سیستم های حافظت حریق را می دهد.

وقتی استاندارد نگهداری برنامه ITM سیستم محافظت در برابر آتش مبتنی بر آب مطرح می شود NFPA 25 )استانداردی برای بازرسی، تست و نگهداری و تعمیرات سیستم های محافظت در برابر آتش مبتنی بر آب( ، استاندارد صنعتی مربوط به آن است. NFPA 25 در بسیاری ایالت ها در قوانین ساختمان و آتش پذیرفته شده است. در سایر موارد، توسط بیمه گران و حتی شرکت های خصوصی (بیمارستان ها، دانشگاه ها، خرده فروشی ها و غیره) ضروری است. NFPA 25 به صورت متداولی به عنوان سند «نگهداری سیستم اسپرینکلر» نام می گیرد، اما بیش از سیستم های اسپرینکلر را پوشش می دهد.
گرچه طراحی سیستم های مبتنی بر آب مشخصی ممکن است با نصب استانداردی مانند NFPA 14 (استاندارد نصب سیستم های شلنگ آتش نشانی و Standpipe) و NFPA 20 (استاندارد نصب پمپ های ساکن) برای محافظت در برابر آتش پوشش داده شود، اما به خاطر رابطه متقابل این سیستم ها، تمام نیازمندی های ITM برای این سیستم ها در یک استاندارد یکپارچه شده اند.

دامنه NFPA 25
بنابراین NFPA 25 سند بسیار مهمی برای تسهیل مدیریت شده است. پیش از آن که مدیریت ساختمان وارد وظایف ITM متعدد برای سیستم هایشان شوند، ضروری است که دامنه سند و نقش های تعیین شده و مسئولیت ها را درک کنند. متداول ترین تصور غلط آن است که NFPA 25 نیازمند شخصی برای اجرای بازرسی برای تایید هماهنگی با اسناد طراحی اولیه است. در واقع، بازرسی های NFPA 25 به قصد پاسخگویی به استهلاک و فرسودگی سیستم است، نه برپایی مجدد سیستم. برپایی مجدد سیستم خارج از حیطه بازرسی ITM در NFPA 25 است.
استاندارد این فرض را که بیان می کرد سیستم های مورد بررسی با قوانین کاربردی و استانداردها در زمان ساخت یا اصلاحات اخیر مطابق هستند، حذف می کند. این یعنی یک فراهم کننده ITM که به دنبال بررسی سیستم اسپرینکلر سالانه است به دنبال تضمین این مطلب نیست که اسپرینکلرها درست نصب شده اند، فاصله صحیح است، هیچ مسائل انسدادی وجود نداشته باشد یا این که چگالی کافی برای سیستم محاسبه شده است. بازرسان اجرا کننده NFPA 25 به دنبال اجزای آسیب دیده، اجزای دارای نشت، زنگ زدگی، شیرهای بسته، رنگ روی اسپرینکلرها و سایر معایب سیستم هستند که از روزی که ساختمان از سکنه پر شده است، رخ داده اند.

 

 

در جایی که تغییرات باید بر اساس تصمیمات عملیاتی در سیستم اجرا شوند (تغییر کاربری، کالاهای ذخیره شده، ارتفاع انبار و غیره)،NFPA 25 مسئولیت مدیریت این تغییرات را به مالک یا نماینده تعیین شده شان (اغلب مدیر ساختمان) واگذار می کند. با فرض این که ساختمان در اصل با تمام استانداردهای طراحی مناسب مطابق بوده است، اگر یک تغییر خطر، کاربری، روند یا انبار رخ دهد، مالک یا نماینده اش مسئول تایید تغییر و تصمیم گیری درباره این مطلب است که آیا اصلاح سیستم مورد نیاز است یا خیر. گرچه بسیاری از مدیران ساختمان به بازرسان برای شناسایی این تغییرات مارجعه می کنند، اما این مساله به وضوح خارج از وظایف اجرا کنندگان سند NFPA 25 است.
به بیان ساده تر، NFPA 25 مسائل استهلاک را به فراهم کننده خدمات و مسائل مدیریت تغییر را به مالک و پرسنل ساختمانشان ارجاع می دهد. این امر مهم است زیرا بسیاری از مالکان یا مدیران ساختمان درک نمی کنند که تغییری که در حال انجام روی ساختمانشان هستند می تواند بر سیستم های محافظت در برابر آتش تاثیر داشته باشد. در این مثال ها، مدیر ساختمان ممکن است نیاز به درخواست از فراهم کننده خدمات برای انجام وظایفی فراتر از آنچه که تعیین شده و ارزیابی طراحی داشته باشند یا مهندسی برای ارزیابی تاثیر تغییرات یا برپایی مجدد یک یا چند سیستم بیاورند.

 

 

ورای بازرسی سیستم اسپرینکلر
بیشتر مدیران ساختمان به بازرسی سالانه مورد نیاز برای سیستم اسپرینکلر آگاه هستند. اما وقتی مساله اجرای فعالیت های ITM در NFPA 25 باشد، فعالیت های حیاتی دیگری نیز وجود دارد که باید بر مبنای دوره ای انجام شود که متناوبا نادیده گرفته می شوند. این اقدامات شامل تست ضروری سیستم ها از جمله سیستم های standpipe و پمپ آتش نشانی می شود.
پمپ آتش نشانی، وقتی نصب شود نیروی حیاتی سیستم اسپرینکلر است. اگر پمپ آتش نشانی همان طور که طراحی شده عمل نکند، آبی که به اسپرینکلر می رسد جریان و فشار کافی را نخواهد داشت. NFPA 25 نیازمند آن است که پمپ آتش نشانی بر مبنای ماهانه یا هفتگی، بسته به الکتریکی یا دیزلی بودن آن مورد استفاده قرار گیرد. این تست عملیاتی که معمولا از آن به عنوان تست churn یاد می شود، نیازمند جریان آب نیست بلکه تضمین می کند که پمپ روشن می شود و در جریان کار است.

 

 

علاوه بر تست عملیاتی، یک تست جریان سالانه وجود دارد که برای تایید این مطلب اجرا می شود که پمپ آتش نشانی هنوز در دامنه قابل قبولی در مقایسه با عملکرد خود در زمان نصب عمل می کند. این تست نیازمند آن است که بازرس یا پیمانکار، آب را با جریانی برابر ۱۵۰% ظرفیت مجاز پمپ جاری کند، بنابراین توانایی به تخلیه آب بدون در بر داشتن خاک، کود یا گیاهان مسیر باید جلوتر هماهنگ شود.
سیستم محافظت در برابر آتش حیاتی دیگری که اغلب نادیده گرفته می شود سیستم standpipe است. یک سیستم استندپایپ توسط خدمات آتش نشانی برای عملیات آتش نشانی دستی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های استندپایپ برای دوره های طولانی از زمان بی حرکت باقی می مانند اما برای محافظت از ملک در طول یک رویداد آتش ضروری هستند. برای تضمین این مساله که سیستم ها برای آتش نشانان در طول یک آتش سوزی عملیاتی باقی می مانند، NFPA 25 نیازمند مجموعه ای از بازرسی ها و تست ها است تا به صورت دوره ای اجرا شوند.
یکی از مهم ترین بازرسی های استندپایپ صرفا بازرسی ظاهری هفتگی برای تایید این مساله است که شیرهای کنترل همراه استندپایپ ها در وضعیت باز هستند. این به آتش نشانان اطمینان می دهد که وقتی این شیرها را در طبقه دچار آتش سوزی باز می کنند، در واقع آبی را که نیاز دارند دریافت می کنند. در طرف دیگر این طیف، نیاز پنج ساله برای اجرای یک تست جریان سیستم استندپایپ وجود دارد. این تست، گرچه نسبتا به دفعات کمتری اجرا می شود، اجازه تایید این مطلب را می دهد که این سیستم هنوز می تواند با تقاضای هیدرولیک شناسایی شده در زمان نصب سیستم در ابتدا، مطابقت داشته باشد.
البته ده ها مورد از نیازمندی های ITM مازاد همراه با این سیستم ها وجود دارد، اما راحت بودن با این سیستم ها و کارکرد آنها برای مدیر ساختمان حیاتی است. دانستن این که NFPA 25 تا چه میزان از فراهم کننده خدمات می خواهد که این سیستم ها را بررسی کنند نیز حیاتی است. بین تغییر مدیریت ملک و اجرای این فعالیت ها همان طور که NFPA 25 ایجاب می کند، مدیر ساختمان نقش مهمی در حفظ امنیت ساکنان و حفظ سیستم هایشان در عملکرد خوب ایفا می کند.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *