۱۴۰۰-۰۶-۲۸

افزایش استانداردها در ساختمان های فولادی

 

با گسترش و توسعه طراحی ساختمان مدرن فولادی با استفاده از مواد و روش های جدید، کاربرد بهترین روش در زنجیره تامین هیچ گاه بیش از این مهم نبوده است. باب گلندنینگ از کمپانی Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings اروپا، خاور میانه و آفریقا (EMEA) این مساله را بررسی می کند.
استفاده از مواد جدید و روش های مدرن ساخت نیز منجر به نوسان بیشتر آتش می شوند. به همین ترتیب محل دقیق مرزهای مسئولیت امنیت آتش در فرایند ایده، طراحی و نصب مبهم تر می شوند. این مس ئولیت می تواند پروژه به پروژه تغییر کند اما در عمل باید همراه با سایر جزئیات بر عهده طراح باشد، چه در مراحل توسعه ترمیم یافته باشند چه خیر.
واقعیت کمی متفاوت و نگران کننده است. در اغلب اوقات انتظار می رود پیمانکار فولاد یا پیمانکار متخصص حفاظت آتش، پس از پیشرفت بخشی از پروژه مسئولیت را به عهده بگیرد.
آنها خود اغلب در زنجیره تامین، بر سایر تامین کنندگان از جمله متخصصان پوشش متکی هستند. ما در Sherwin-Williams اغلب درباره محصولات برای تمام استانداردهای شناخته شده مشاوره ارائه می کنیم و خوشحال هستیم که سهم خود را در زنجیره تامین انجام می دهیم.
به علاوه اعتقاد داریم که آموزش نقشی اساسی در اینجا ایفا می کند و از هر پیشرفتی از لحاظ نحوه یکپارچه شدن حفاظت آتش با دوره های مهندسی و درک بیشتر، استقبال می کنیم.
ما در همکاری با سایر نماینده های صنعت معتقدیم که شکافی از لحاظ نقطه ارجاع یا سند بهترین رویه وجود دارد که این گام ها را شناسایی کرده و راهنمایی معتبری برای افراد در زنجیره تامین ارائه می کند.
نقطه آغازین در خود فرایند و میزانی است که باید پیش روی کند، کسانی که مورد خطاب قرار می دهد و نحوه در نظر گرفتن بهترین رویه برای رشته های متفاوت است.

 

تصویر: فضاهای شهری در حال تغییر با ساختمان های فولادی هستند

بهتر است معمار مسئول صحیح در نظر گرفتن مشخصات و اسکوپ و فرد تعیین کننده مسئول پیشنهاد مناسب ترین محصولات و استانداردها باشند. مهندس یا مشاور آتش نیز باید هر چه زودتر تعیین شود. اگر مهندس آتش برای ارزیابی امنیت آتش در زمانی که پروژه در مرحله پیشرفته ای است احضار شود و راه حل وی برای امنیت حریق بازسازی باشد، می تواند کل معادله را برهم زند. بنابراین دستورات مهندس آتش نباید پس از مرحله D (توسعه طراحی) باشد.
در ادامههمکاری با تولیدکننده فولاد، اقدامات حفاظت آتش زودهنگام می تواند در توسعه طراحی، با در نظر گرفتن مصالح، نیازمندی ها مطابق طراحی ساختاری، طراحی آتش و سایر اجزای آن، برای مثال cellular beams انجام شود. پیمانکار حفاظت آتش ممکن است کاربرد در محل یا خارج از محل را بسته به سلیقه خود در نظر داشته باشد، بنابراین این نیز باید در نظر گرفته شود و همین طور نحوه تاثیر این مطلب بر فرایند معیارهای امنیت در برابر آتش.
این تصمیم نیز باید در ابتدای فرایند گرفته شود که تقسیم بندی برای امنیت در برابر آتش چه طور بر جزئیات کاربرد پوشش محافظ آتش تخصصی و هر ضمیمه دیگری که ممکن است نیاز باشد، تاثیر می گذارد.
مساله بیمه نیز همزمان باید مورد بررسی قرار گیرد. آیا با بیمه گر در مراحل مهم مرتبط در توسعه مشورت شده است و آیا تمام اطلاعات مرتبط برای آنها فراهم شده است یا خیر؟
به علاوه تضمین این مطلب که مرکز خدمات امداد و نجات و آتش محلی از طراحی آتش پروژه مطلع هستند، پیشنهاد می شود مشخصات و مصالح برای تایید مقام ایمنی به آن مرکز ارجاع داده شود.

 

 

تصویر: مجتمع… ساختار فولاد مدرن

سرانجام، قبل از تحویل به مدیر یا مالک باید بررسی شود، آیا آنچه انتظار داشتند برآورده شده است؟ و آیا طراحی و مشخصات با سطح مورد نیاز تمام مجوزها و تاییدیه های ضروری مطابق است؟
سرانجام، مسئولیت امنیت همان طور که در دستور العمل اصلاحات قانونی (امنیت آتش) ۲۰۰۵ آمده است، بر عهده «فرد مسئول» است که به منظور قانونی از آنها به عنوان کارمند و / یا مالکان یا ساکنین ساختمان یاد می شود.
آنها متعهد به اجرای یک ارزیابی ریسک ایمنی در برابر آتش هستند و آن را به روز نگه می دارند. این همان دیدگاه ارزیابی ریسک ایمنی و سلامت است و می تواند به عنوان بخشی از کل ارزیابی ریسک یا به عنوان رویه ای جداگانه اجرا شود.
بر اساس یافته های ارزیابی، کارکنان باید تضمین کنند که اقدامات ایمنی در برابر آتش کافی و مناسب، برای به حداقل رساندن ریسک صدمه یا از دست رفتن جان افراد در صورت رخداد آتش، وجود دارد.
گرچه مرگ بر اثر آتش سوزی در حال کاهش است، بیمه گران نگران زیان های فزاینده ناشی از آتش هستند که امروزه در بالاترین سطح نسبت به سالیان گذشته قرار دارد و به حدود ۳٫۴ میلیون پوند در هر روز می رسد.
طراحی ساختمان ها در فضای محدود بدون در نظر گرفتن احتمال آتش سوری بسیار پر ریسک و غیر مسئولانه است. رویه های صنعتی فعلی ما به این معنا است که این مشکل می تواند به سادگی اتفاق بیفتد و مسئولیت تضمین وجود طراحی ایمنی در برابر آتش را تحمیل کند که خود هزینه های بالای مازادی را در بر می گیرد.
ما اعتقاد داریم که مسئولیت در طراحی ساختمان مدرن تا زمان تحویل ساختمان مربوط بر عهده طراح و سپس با دانش کامل از تمام نیازمندی های ایمنی در برابر آتش بر عهده مالک / مدیر است.

 

تصویر: بسیاری از ساختمان های جدید از سازه فولادی استفاده می کنند

سطح محافظت ارائه شده در هر ساختمانی که تعداد زیادی از افراد در آن تردد می کنند باید متناسب با ساختمان باشد. اگر این دارای نقص باشد، هنگام آتشسوزی زمان ایجاد امنیت برای تیم های نجات، می تواند کاهش می یابد و به صورت بالقوه ظرفیت تحمل بار فولاد بسیار سریع تر از میزان پیش بینی شده دچار مشکل می شود که تخلیه ایمن افراد را تهدید می کند.
برای اولین بار، نرم افزار در Firetex Design Estimator 2.0 (FDE) توانایی ارائه محاسبات برای تمام اشکال و پیکره بندی های روزنه ها در cellular beams و رسیدگی موثر به حفره های پر نشده با سیستم های کفپوشی فلز trapezoidal profiled را ارائه می کند.
سایر مزایای این بسته شامل به اشتراک گذاری پروژه و طراحی برای Eurocodes نوظهور می شود. FDE به صورت مستقل مورد تست قرار گرفته و کاملا تحت طرح Exova Certifire سنجیده شد و beams طراحی شده آتش و cellular، باز هم توسط دانشگاه منچستر مورد بررسی قرار گرفتند. آنچه مورد توجه دنیای پیمانکاری است آن است که FDE کاملا مجهز به مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) است.

 

تصویر: سازه فولادی… فراینده پیچیده

برخی از افراد در زنجیره تامین ممکن است بپرسند چرا بخش های فولادی برای ساختمان های جدید – برای مثال چه beam، چه ستون، چه brace – از لحاظ ظرفیت تحمل بار در وضعیت طراحی فضای محدود خود، بیش از حد دارای مشخصات هستند و کمتر از حد استفاده شده اند.
در واقع این دیدگاه مبتنی بر عملکرد به طراحان اجازه می دهد به جای دیدگاه تجویزی «یک راه حل برای تمام موارد» که بارها و تحمل را فرض می کند، بارهای کاربردی متفاوتی را که در بخش های متفاوت ساختمان برای مجموعه متنوعی از دلایل به کار برده می شوند در نظر بگیرند.
روند این فرض تحت واقعیت مدل سازی مبتنی بر عملکرد در هر بخش فولاد در دنیای ساختمان های پیچیده امروز در واقع خطرناک است.
این مساله با در نظر گرفتن span beams طولانی تر با شدیدتر شدن فشار برای اجازه دادن به ایجاد فضای بیشتر توسط طراحان، پیچیده تر شده است.
با ستون های کمتر و فضای باز بیشتر، انعطاف پذیری ساختمان نیز برای تطبیق با نیازهای استفاده امروز افزایش یافته است و بسیاری از سازه های فولادی جدید مطابق کاربرد تجاری و مسکونی، خرده فروشی و استراحت در همان ساختمان هستند.
با استفاده از طراحی حفاظت آتش مدرن، صرفه جویی ها می تواند در زمان استفاده حرفه ای انجام شوند و می توانند نقش مهمی در ارائه یک پروژه مقرون به صرفه ایمن داشته باشند که مطابق با انتظارات و توافق های انجام شده در آغاز است.
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *