۱۳۹۹-۰۷-۲۹

دسته: آرشیو مجله

نسخه اندروید برنامه Lux Intelligent اکنون در دسترس سیستم روشنایی

  نظارت Cloud از طریق برنامه های موبایل و اینترنت، آزمایش روشنایی های اضطراری از طریق Lux Intelligent را آسان و مقرون به صرفه تر می کند. تمام داده های آزمایش به صورت ایمن و مطمئن در Lux Intelligent cloud ذخیره می شوند، به طوری که تمام گزارشات آزمایش در زمان لازم در دسترس هستند […]

ماهنامه حریق شماره ۶۸

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : مولود اسدی مسئول امور چاپ:مهدی بهزادی مسئول گروه سایت های ایران آلارم […]

ماهنامه حریق شماره ۶۷

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : مولود اسدی مسئول امور چاپ:مهدی بهزادی مسئول گروه سایت های ایران آلارم […]

ماهنامه حریق شماره ۶۶

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مدیربازرگانی و اجرایی : آرش رحمانی فرزین مسئول امور بازرگانی :حامد رباطی مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : […]

ماهنامه حریق شماره ۶۵

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مدیربازرگانی و اجرایی : آرش رحمانی فرزین مسئول امور بازرگانی :حامد رباطی مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : […]

ماهنامه حریق شماره ۶۴

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مدیربازرگانی و اجرایی : آرش رحمانی فرزین مسئول امور بازرگانی :حامد رباطی مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : […]

ماهنامه حریق شماره ۶۳

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مدیربازرگانی و اجرایی : آرش رحمانی فرزین مسئول امور بازرگانی :حامد رباطی مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : […]

ماهنامه حریق شماره ۶۲

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مدیربازرگانی و اجرایی : آرش رحمانی فرزین مسئول امور بازرگانی :حامد رباطی مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : […]

ماهنامه حریق شماره ۶۱

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مدیربازرگانی و اجرایی : آرش رحمانی فرزین مسئول امور بازرگانی :حامد رباطی مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : […]

ماهنامه حریق شماره ۶۰

[one_half] صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :فرشید نوروزخانی ایمیل صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه حریق: دبیرگروه نشریات :مهندس حدیث سالمی مدیر روابط بین الملل :محمد نفیسی مسئول امور اداری حریق :مهندس شیدا بازپرواز مدیربازرگانی و اجرایی : آرش رحمانی فرزین مسئول امور بازرگانی :حامد رباطی مسئول امور مالی:مروارید حیدری گرافیک و صفحه آرایی : […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »