۱۴۰۰-۰۸-۰۳

بیشترین دوربین‌های مداربسته در کدام شهرها درسال ۲۰۲۰ نصب شده اند؟

بیشترین دوربین‌های مداربسته در کدام شهرها درسال ۲۰۲۰ نصب شده اند؟

۱۸ چند شهر چین رکورددار بیشترین دوربین‌های مداربسته عمومی در کل شهرهای جهان هستند.

 

براساس تحقیقات وبسایت کامپریتک، از بین ۱۵۰ شهر پرجمعیت و معروف جهان شهر تائی‌یوان ایالت شانشی چین با ۱۲۰ دوربین نظارت تصویری عمومی به ازای هر ۱۰۰۰  شهروند رتبه نخست این لیست را دارد.

پس از آن ووشی با ۹۲ دوربین در رتبه دوم و لندن با ۶۷ دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ شهروند در رتبه سوم قرار دارند.

لس‌آنجلس نیز با ۶ دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ ساکن بالاترین رتبه را بین شهر های آمریکا دارد.

۱۲ شهری که بیشترین دوربین مداربسته را به ازای هر ۱۰۰۰ نفر شهروند دارند در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکرست، در این آمار تعداد دوربین های منصوبه ملاک نیست. بلکه تعداد دوربین ها نسبت به جمعیت آن شهر مد نظر قرار گرفته است. به عنوان مثال لندن با حدود ۶۰۰۰۰۰ دوربین در رتبه سوم و ووشی با حدود ۳۰۰۰۰۰ دوربین در رتبه دوم قرار گرفته اند. زیرا جمعیت لندن ۹ میلیون و جمعیت ووشی ۳ میلیون است. بنابراین تعداد دوربین به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ووشی بیشتر است. چگونگی محاسبه آمار این ۲۰ شهر به شرح زیر است:

 

City

Country

# of CCTV Cameras

# of People

# of CCTV Cameras per 1,000 People

۱

Taiyuan

China

۴۶۵,۲۵۵

۳,۸۹۱,۱۲۷

۱۱۹٫۵۷

۲

Wuxi

China

۳۰۰,۰۰۰

۳,۲۵۶,۰۲۰

۹۲٫۱۴

۳

London

England

۶۲۷,۷۲۷

۹,۳۰۴,۰۱۶

۶۷٫۴۷

۴

Changsha

China

۲۶۰,۰۰۰

۴,۵۷۷,۷۲۳

۵۶٫۸۰

۵

Beijing

China

۱,۱۵۰,۰۰۰

۲۰,۴۶۲,۶۱۰

۵۶٫۲۰

۶

Hangzhou

China

۴۰۰,۰۰۰

۷,۶۴۲,۱۴۷

۵۲٫۳۴

۷

Kunming

China

۲۰۰,۰۰۰

۴,۴۴۳,۱۸۶

۴۵٫۰۱

۸

Qingdao

China

۲۵۰,۰۰۰

۵,۶۱۹,۹۷۷

۴۴٫۴۸

۹

Xiamen

China

۱۵۰,۰۰۰

۳,۷۲۰,۱۴۱

۴۰٫۳۲

۱۰

Harbin

China

۲۵۰,۰۰۰

۶,۳۸۷,۱۹۵

۳۹٫۱۴

۱۱

Suzhou

China

۲۷۰,۰۰۰

۷,۰۶۹,۹۹۲

۳۸٫۱۹

۱۲

Shanghai

China

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۵۸,۴۸۰

۳۶٫۹۶

۱۳

Urumqi

China

۱۶۰,۰۰۰

۴,۳۶۸,۸۶۵

۳۶٫۶۲

۱۴

Chengdu

China

۳۱۰,۰۰۰

۹,۱۳۵,۷۶۸

۳۳٫۹۳

۱۵

Shenzhen

China

۴۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۵۶,۸۲۰

۳۲٫۳۷

۱۶

Hyderabad

India

۳۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۴,۱۴۴

۲۹٫۹۹

۱۷

Jinan

China

۱۶۰,۰۰۰

۵,۳۶۰,۱۸۵

۲۹٫۸۵

۱۸

Shenyang

China

۲۰۰,۰۰۰

۷,۲۲۰,۱۰۴

۲۷٫۷۰

۱۹

Hefei

China

۱۱۳,۷۹۵

۴,۲۴۱,۵۱۴

۲۶٫۸۳

۲۰

Tianjin

china

۳۵۰,۰۰۰

۱۳,۵۸۹,۰۷۸

۲۵٫۷۶

جالب است بدانید:

  • ۱۸ تا از ۲۰ شهر اول این لیست متعلق به کشور جمهوری خلق چین است.
  • لندن و حیدرآباد دو شهر غیر چینی هستند که در ۲۰ شهر اول این لیست جای دارند. (لندن رتبه ۳ و حیدرآباد رتبه ۱۶)
  • تا سال ۲۰۲۱ ، بیش از ۱ بیلیون دوربین در سراسر جهان نصب خواهد شد.
  • تاکنون ۷۷۰ میلیون دوربین نظارت تصویری در سراسر جهان نصب شده است که ۵۴درصد آن یعنی رقمی حدود ۴۱۵٫۸ میلیون دوربین در چین قرار دارد و چنانچه این نسبت حفظ شود، در سال ۲۰۲۱ ۵۴۰ میلیون از آن ۱ بیلیون دوربین در چین خواهد بود و با توجه به جمعیت ۱٫۴ بیلیونی این کشور، یعنی ۱ دوربین به ازای هر ۲ نفر شهروند.
  • چنانچه
  • بین تعداد دوربین های مداربسته نصب شده عمومی با میزان جرم و ایمنی یک شهر همبستگی وجود دارد.
  • جدول زیر آمار ۵۰ شهر اول را همراه با میزان جرم آن نشان می دهد:

 

 

City

Country

# of CCTV Cameras

# of People

# of CCTV Cameras per 1,000 People

Crime Index

۱

Taiyuan

China

۴۶۵,۲۵۵

۳,۸۹۱,۱۲۷

۱۱۹٫۵۷

۵۱٫۴۷

۲

Wuxi

China

۳۰۰,۰۰۰

۳,۲۵۶,۰۲۰

۹۲٫۱۴

۷٫۸۴

۳

London

England

۶۲۷,۷۲۷

۹,۳۰۴,۰۱۶

۶۷٫۴۷

۵۲٫۵۶

۴

Changsha

China

۲۶۰,۰۰۰

۴,۵۷۷,۷۲۳

۵۶٫۸۰

۲۲٫۶۸

۵

Beijing

China

۱,۱۵۰,۰۰۰

۲۰,۴۶۲,۶۱۰

۵۶٫۲۰

۳۴٫۵۲

۶

Hangzhou

China

۴۰۰,۰۰۰

۷,۶۴۲,۱۴۷

۵۲٫۳۴

۲۱٫۴۶

۷

Kunming

China

۲۰۰,۰۰۰

۴,۴۴۳,۱۸۶

۴۵٫۰۱

۲۹٫۱۷

۸

Qingdao

China

۲۵۰,۰۰۰

۵,۶۱۹,۹۷۷

۴۴٫۴۸

۷٫۴۲

۹

Xiamen

China

۱۵۰,۰۰۰

۳,۷۲۰,۱۴۱

۴۰٫۳۲

۱۹٫۰۹

۱۰

Harbin

China

۲۵۰,۰۰۰

۶,۳۸۷,۱۹۵

۳۹٫۱۴

۳۰٫۱۷

۱۱

Suzhou

China

۲۷۰,۰۰۰

۷,۰۶۹,۹۹۲

۳۸٫۱۹

۱۶٫۶۳

۱۲

Shanghai

China

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۵۸,۴۸۰

۳۶٫۹۶

۳۵٫۵۴

۱۳

Urumqi

China

۱۶۰,۰۰۰

۴,۳۶۸,۸۶۵

۳۶٫۶۲

۲۶٫۷۲

۱۴

Chengdu

China

۳۱۰,۰۰۰

۹,۱۳۵,۷۶۸

۳۳٫۹۳

۲۴٫۱۸

۱۵

Shenzhen

China

۴۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۵۶,۸۲۰

۳۲٫۳۷

۳۳٫۴۳

۱۶

Hyderabad

India

۳۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۴,۱۴۴

۲۹٫۹۹

۴۳٫۴۶

۱۷

Ji’nan

China

۱۶۰,۰۰۰

۵,۳۶۰,۱۸۵

۲۹٫۸۵

۱۵٫۷۹

۱۸

Shenyang

China

۲۰۰,۰۰۰

۷,۲۲۰,۱۰۴

۲۷٫۷۰

۲۲٫۱۸

۱۹

Hefei

China

۱۱۳,۷۹۵

۴,۲۴۱,۵۱۴

۲۶٫۸۳

۱۱٫۰۳

۲۰

Tianjin

China

۳۵۰,۰۰۰

۱۳,۵۸۹,۰۷۸

۲۵٫۷۶

۳۰٫۲۸

۲۱

Chennai

India

۲۸۰,۰۰۰

۱۰,۹۷۱,۱۰۸

۲۵٫۵۲

۴۰٫۶۸

۲۲

Nanjing

China

۲۲۰,۰۰۰

۸,۸۴۷,۳۷۲

۲۴٫۸۷

۱۳٫۳۱

۲۳

Wuhan

China

۲۰۰,۰۰۰

۸,۳۶۴,۹۷۷

۲۳٫۹۱

۲۴٫۴۵

۲۴

Changchun

China

۱۰۰,۰۰۰

۴,۴۲۵,۷۶۱

۲۲٫۵۹

۲۳٫۸۲

۲۵

Guangzhou

China

۳۰۰,۰۰۰

۱۳,۳۰۱,۵۳۲

۲۲٫۵۵

۴۰٫۰۸

۲۶

Zhengzhou

China

۱۰۰,۰۰۰

۵,۳۲۲,۶۹۶

۱۸٫۷۹

۲۱٫۸۴

۲۷

Chongqing

China

۲۹۰,۰۰۰

۱۵,۸۷۲,۱۷۹

۱۸٫۲۷

۲۹٫۵۸

۲۸

Baghdad

Iraq

۱۲۰,۰۰۰

۷,۱۴۴,۲۶۰

۱۶٫۸۰

۶۵٫۴۹

۲۹

Moscow

Russia

۱۹۳,۰۰۰

۱۲,۵۳۷,۹۵۴

۱۵٫۳۹

۳۹٫۶۸

۳۰

Wenzhou

China

۵۵,۱۴۴

۳,۶۲۳,۶۴۶

۱۵٫۲۲

۲۲٫۷۹

۳۱

Dongguan

China

۱۱۰,۰۰۰

۷,۴۰۷,۸۵۲

۱۴٫۸۵

۴۶٫۷۳

۳۲

Singapore

Singapore

۸۶,۰۰۰

۵,۹۳۵,۰۵۳

۱۴٫۴۹

۳۲٫۰۱

۳۳

Delhi

India

۴۲۹,۵۰۰

۳۰,۲۹۰,۳۹۶

۱۴٫۱۸

۵۸٫۶۹

۳۴

Foshan

China

۱۰۰,۰۰۰

۷,۳۲۶,۸۵۲

۱۳٫۶۵

۳۶٫۴

۳۵

Shijiazhuang

China

۵۴,۰۰۰

۴,۱۱۴,۳۹۳

۱۳٫۱۲

N/A

۳۶

Sydney

Australia

۶۰,۰۰۰

۴,۹۲۵,۹۸۷

۱۲٫۱۸

۳۳٫۴۵

۳۷

St. Petersburg

Russia

۵۵,۰۶۴

۵,۴۶۷,۸۰۸

۱۰٫۰۷

۳۹٫۲۲

۳۸

Nanchang

China

۳۵,۰۰۰

۳,۵۹۸,۴۲۱

۹٫۷۳

۲۶٫۴۷

۳۹

Nanning

China

۳۷,۰۰۰

۳,۸۵۹,۶۰۸

۹٫۵۹

۲۲٫۳

۴۰

Lanzhou

China

۲۵,۲۰۰

۳,۰۸۰,۵۲۲

۸٫۱۸

N/A

۴۱

Xinbei

Taiwan

۳۵,۰۰۰

۴,۳۹۸,۳۸۳

۷٫۹۶

۲۹٫۰۳

۴۲

Istanbul

Turkey

۱۰۹,۰۰۰

۱۵,۱۹۰,۳۳۶

۷٫۱۸

۴۷٫۳۷

۴۳

Hong Kong

Hong Kong

۵۰,۰۰۰

۷,۵۴۷,۶۵۲

۶٫۶۲

۲۰٫۹۱

۴۴

Guiyang

China

۲۰,۰۰۰

۳,۳۱۷,۱۱۰

۶٫۰۳

N/A

۴۵

Dalian

China

۳۲,۰۰۰

۵,۶۱۷,۸۴۹

۵٫۷۰

۱۷٫۵۳

۴۶

Los Angeles

United States

۲۲,۶۷۸

۴,۰۱۵,۹۴۰

۵٫۶۵

۴۶٫۵

۴۷

Xian

China

۴۵,۰۰۰

۸,۰۰۰,۹۶۵

۵٫۶۲

N/A

۴۸

Bangkok

Thailand

۵۷,۷۷۰

۱۰,۵۳۹,۴۱۵

۵٫۴۸

۴۱٫۴۶

۴۹

Guadalajara

Mexico

۲۵,۶۷۲

۵,۱۷۹,۴۷۹

۴٫۹۶

۶۲٫۶۶

۵۰

Berlin

Germany

۱۷,۴۶۴

۳,۵۶۲,۰۳۸

۴٫۹۰

۴۱٫۰۸

 

این دوربین‌ها برای براوردن اهداف بسیاری همچون کشف جرم، پیشگیری از جرم، کنترل ترافیک، هویت‌شناسی و … در شهرهای هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند. در همین راستا چارت زیر نیز نشان می دهد که هرچه تعداد دوربین ها بیشتر باشد، میزان جرم در آن شهر کاهش یافته است:

 در کنار این جالب است آمار تعداد دوربین های مداربسته عمومی ۲۰ شهر پرجمعیت جهان را به ترتیب ببینید:

 

City

Country

# of CCTV Cameras

# of People

# of CCTV Cameras per 1,000 People

۱

Tokyo

Japan

۳۹,۵۰۴

۳۷,۳۹۳,۱۲۹

۱٫۰۶

۲

Delhi

India

۴۲۹,۵۰۰

۳۰,۲۹۰,۳۹۶

۱۴٫۱۸

۳

Shanghai

China

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۵۸,۴۸۰

۳۶٫۹۶

۴

São Paulo

Brazil

۴,۸۲۳

۲۲,۰۴۳,۰۲۸

۰٫۲۲

۵

Mexico City

Mexico

۸۷,۰۰۰

۲۱,۷۸۲,۳۷۸

۳٫۹۹

۶

Dhaka

Bangladesh

۱۶,۰۰۰

۲۱,۰۰۵,۸۶۰

۰٫۷۶

۷

Cairo

Egypt

۷۵۰

۲۰,۹۰۰,۶۰۴

۰٫۰۴

۸

Beijing

China

۱,۱۵۰,۰۰۰

۲۰,۴۶۲,۶۱۰

۵۶٫۲۰

۹

Mumbai

India

۹,۸۰۰

۲۰,۴۱۱,۲۷۴

۰٫۴۸

۱۰

Osaka

Japan

۲,۱۲۰

۱۹,۱۶۵,۳۴۰

۰٫۱۱

۱۱

Karachi

Pakistan

۶۴,۴۴۹

۱۶,۰۹۳,۷۸۶

۴٫۰۰

۱۲

Chongqing

China

۲۹۰,۰۰۰

۱۵,۸۷۲,۱۷۹

۱۸٫۲۷

۱۳

Istanbul

Turkey

۱۰۹,۰۰۰

۱۵,۱۹۰,۳۳۶

۷٫۱۸

۱۴

Buenos Aires

Argentina

۱۵,۷۰۰

۱۵,۱۵۳,۷۲۹

۱٫۰۴

۱۵

Kolkata

India

۱۳,۸۰۰

۱۴,۸۵۰,۰۶۶

۰٫۹۳

۱۶

Lagos

Nigeria

۱۷

Kinshasa

Congo

 

۱۸

Manila

Philippines

۳۰۰

۱۳,۹۲۳,۴۵۲

۰٫۰۲

۱۹

Tianjin

China

۳۵۰,۰۰۰

۱۳,۵۸۹,۰۷۸

۲۵٫۷۶

۲۰

Rio de Janeiro

Brazil

۱۴,۰۰۰

۱۳,۴۵۸,۰۷۵

۱٫۰۴

                                                                                                                                             

لازم به ذکرست، چندین شهر بزرگ جهان همچون آنکارا، جده، آدیس آبادا، کویت، دارالسلام و… به علت عدم وجود دیتا و یا قدیمی بودن دیتاها حذف و در آمارگیری محسوب نشده اند.

محصولات جدید بازار : www.kalasec.ir

مجله الکترونکی

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *