۱۴۰۰-۰۴-۰۳

امنیت و نظارت تصویری فرودگاه هوشمند

  • توسط تیم تحریریه گروه نشریات ایران آلارم
  • ۴ سال قبل
  • بدون دیدگاه
امنیت و نظارت تصویری فرودگاه هوشمند

امنیت و نظارت تصویری فرودگاه هوشمند

سیستم های مدیریت ویدئو و نظارت CCTV هوشمند به معنی افزایش امنیت فرودگاه و نظارت تصویری پیشرفته ی فرودگاه است.
Viseum UK موثرترین سیستم های CCTV را برای امنیت و نظارت تصویری فرودگاه ارائه می کند که امنیت محیطی و تمام حرکات در مناطق گسترده هر محیط مشخص را پوشش می دهد. این نظارت CCTV بهینه با استفاده از دوربین Viseum Intelligent Moving (Viseum IMC) ارائه می شود که شامل چند دوربین داخل یک واحد است تا پوشش پانورامیک کاملی در هر جهت تا ۳۶۰ درجه ارائه کند. هر دوربین Viseum IMC به کار گرفته شده در محل با تعداد مورد نیاز دوربین های نظارتی CCTV ثابت برای پوشش منطقه مشخص شده، متناسب سازی شده است.
مثال های پیکره بندی امنیتی و نظارت فرودگاه Viseum بهینه:
۶ دوربین ثابت و ۱ دوربین PTZ برای پوشش ۳۶۰ درجه کامل، به کار گرفته شده در پایه های دوربین امنیتی CCTV فرودگاه
۵ دوربین ثابت و ۱ دوربین PTZ برای پوشش ۳۶۰ درجه، به کار گرفته شده در گوشه های ساختمان یا پایه های نور امنیتی CCTV فرودگاه
۳ دوربین ثابت و ۱ دوربین PTZ پوشش ۱۸۰ درجه، به کار گرفته شده در کناره های ساختمان فرودگاه

مثال های نصب نظارت تصویری فرودگاه

نصب نظارت اپتیکال CCTV فرودگاه که دسترسی به ۳ ساختمان ترمینال فرودگاه و ۵۰ گیت هواپیما را پوشش می دهد:

امنیت و نظارت تصویری فرودگاه هوشمند

نصب نظارت گرمایی CCTV فرودگاه که دسترسی به ۴ ساختمان ترمینال فرودگاه و ۱۰۰ گیت هواپیما را پوشش می دهد:

امنیت و نظارت تصویری فرودگاه هوشمند

Viseum iVOS – نرم افزار اپراتور مجازی هوشمند

برای استفاده بهتر از پرسنل نظارتی CCTV فرودگاه و کاهش نیاز به تمرین کارکنان امنیتی برای وظایف نظارتی روتین، نرم افزار بر تمام دوربین های نصب شده در شبکه به صورت همزمان نظارت می کند. با فعال سازی، نرم افزار از قبل یک رویداد را تجزیه و تحلیل می کند، به صورت خودکار دوربینCCTV را کنترل می کند تا رویداد را دنبال، تایید، ضبط کند و گزارش دهد. نرم افزار وظایف کلیدی اما موقت را انجام می دهد، از جمله:
باید بر چه فعالیتی نظارت شود
چه زمانی بر رویدادهای مشخصی نظارت داشته باشد
کجا بر رویدادهای مشخصی نظارت داشته باشد
چه واکنشی باید به دنبال رویدادهای مشخصی انجام شود

مدیریت تهدید اضطراری نظارت CCTV فرودگاه

اگر متجاوزان وارد حصار محوطه شوند یا اگر نیاز باشد، حتی در صورت نزدیک شدن به حصار تا ۱۳۰ متری، دوربین PTZ به صورت خودکار زوم می شود و آنها را با تصاویر ویدئویی کلوز آپ به طور خودکار ضبط می کند و برای واکنش امنیتی روی مانیتورهای نظارتی CCTV به نمایش می گذارد. وقتی سیستم کشف ورود به محوطه فرودگاه، فعال شود، سیستم های نرم افزاری Viseum iVOS F3 (نمونه های اولیه به نام tag and track) به صورت خودکار متجاوزان را هر جا که در محوطه به گردش در بیایند دنبال می کنند. نرم افزار Viseum نیز متجاوزان را در ساختمان ترمینال فرودگاه با استفاده از دوربین های داخلی موجود دنبال می کند، وقتی از میدان دید یک دوربین به دیگری می روند آنها را ردیابی می کند و وقتی از میدان دید دوربین خارج می شوند دوباره آنها را شناسایی می کند.

امنیت و نظارت تصویری فرودگاه هوشمند

اگر بیش از یک متجاوز در منطقه تحت پوشش نصب دوربین نظارتی CCTV فضای باز Viseum وجود داشته باشد، نرم افزار Viseum تمام آنها را ردیابی می کند و دوربین PTZ را کنترل می کند تا به صورت خودکار زوم کند، دنبال کند و بین تمام متجاوزان جا به جا شود تا:
الف) مشاهده آنها را تایید کند و
ب) تصاویر کلوز آپ از آنها ضبط کند.
در طول تمام رویداد، محل متجاوز و تصاویر ویدئویی کلوز آپ به صورت خودکار برای واکنش امنیتی گزارش می شوند. اگر به مناطق مشخصی برسند، یا اگر پرسنل امنیتی CCTV فرودگاه به درستی واکنش نشان ندهند سیستم Viseum به طور خودکار سرپرست نظارت CCTV را برای آغاز رویه های شدیدتر در جریان قرار می دهد.
وقتی رویداد پایان می یابد، مدرک برای تحقیقات سریع مورد استفاده قرار می گیرد. تصاویر متجاوزان به سیستم های نرم افزار Viseum داده می شود تا به صورت خودکار حرکات آنها را از ابتدای ورود تا پایان آن، از جمله تلاش به اجتناب از دستگیری در میان جمعیت دنبال کند. نرم افزار CCTV شناسایی چهره Viseum UK سپس برای تحقیق خودکار مورد استفاده قرار می گیرد تا مشخص شود آیا متجاوزان قبلا از محل بازدید کرده اند یا خیر.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *