۱۳۹۹-۰۱-۲۰

بایگانی برچسب ها: zico

Zico سازماندهی تجهیزات الکترونیکی را ساده می سازد

  شرکت Ziamatic Corp راهکاری بهتر، سریع تر و آسان تر برای نظم دهی و حمل لوازم الکتریکی شما ایجاد کرده است؛ حامل کابل و آداپتور جدید مدل QM-CADH. این محصول نوآورانه، کابل الکترونیکی، آداپتورها و کابل های تنیده یا همان پیگتیل ها را درون محفظه محافظت کرده و آنها را برای پیدا کردن منظم […]